วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

[MP3] [Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562

[MP3] [Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562[MP3][Chart] The Official UK Singles Chart Top 40 Date 06 กันยายน 2562 CBR@320Kbps

[MP3][สากล] Billboard Hot 100 Singles Chart ประจำวันที่ 14 กันยายน 2562 [14 09 2019] [320 Kbps]

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

[MP3] [Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562[MP3] [Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562

[MP3][สากล] Billboard Hot 100 Singles Chart ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2562 [31 08 2019] [320 Kbps]