chat

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[MP3-320Kbps] ไก่ พรรณนิภา อัลบั้มรักเกินร้อย + เทวดาเดินดิน เพลงรักเก่าๆน่าสะสมรุ่นพ่อรุ่นแม่ [one2up]

อัลบั้มรักเกินร้อย
01. ไก่ พรรณิภา - รักเกินร้อย
02. ไก่ พรรณิภา - กุหลาบแดง
03. ไก่ พรรณิภา - ปล่อยฉันไป
04. ไก่ พรรณิภา - ตื่นเสียที
05. ไก่ พรรณิภา - โง่
06. ไก่ พรรณิภา - ถอยไป
07. ไก่ พรรณิภา - ฉากนี้ไม่มีเธอ
08. ไก่ พรรณิภา - ขอยืมชั่วคราว
09. ไก่ พรรณิภา - ยอม
10. ไก่ พรรณิภา - ยามเมื่อฝนโปรยปราย
11. ไก่ พรรณิภา - ลูกแมว
12. ไก่ พรรณิภา - ซาโยนาระ
13. ไก่ พรรณิภา - ใจหมดรัก
14. ไก่ พรรณิภา - ทำใม
15. ไก่ พรรณิภา - ให้เวลาฉันบ้าง
16. ไก่ พรรณิภา - รักบริสุทธิ์
17. ไก่ พรรณิภา - ดูอาทิตย์ตกที่ปักษ์ใต้

อัลบั้มเทวดาเดินดิน
01. ไก่ พรรณนิภา - เทวดาเดินดิน
02. ไก่ พรรณนิภา - ว้าเหว่
03. ไก่ พรรณนิภา - เกลียดถนน
04. ไก่ พรรณนิภา - กำลังใจ
05. ไก่ พรรณนิภา - ให้
06. ไก่ พรรณนิภา - ดั่งนกเจ็บ
07. ไก่ พรรณนิภา - ทั้งรัทั้งเกลียด
08. ไก่ พรรณนิภา - ร้อยบุปผา
09. ไก่ พรรณนิภา - แสลงใจ
10. ไก่ พรรณนิภา - รักหนอรัก
11. ไก่ พรรณนิภา - รักที่แปรเปลี่ยน
12. ไก่ พรรณนิภา - ลำบากใจ
13. ไก่ พรรณนิภา - สิ้นกลิ่นดิน''''โฉมยง''''
14. ไก่ พรรณนิภา - ทุยใจดำ
15. ไก่ พรรณนิภา - ถ้ารู้จะไม่รัก
16. ไก่ พรรณนิภา - คนเดียวในดวงใจ
17. ไก่ พรรณนิภา - ฉันวันนี้
18. ไก่ พรรณนิภา - คนใจหิน

Download[one2up]

สำรอง/MIrror
Download[Userscloud]

Download[Chayfile]

Download[Upfile]

Download[solidfiles]

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น