chat

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[MP3] รวมศิลปิน - ลำซิ่งซูเปอร์แซบ ชุด 2 [one2up]


01. ซิ่งอันซีน - เจี๊ยบ กนกพร, ไนท์ คนบ้านนา,ไข่แดง, เปรม, ชัย ศิริชัย
02. สันดานบ่ดี - เจี๊ยบ กนกพร
03. เช็คเรทติ้งลิ้งติง - เจี๊ยบ กนกพร
04. เจ้าหนี้แฮง - ไข่แดง
05. เป็นช้างบ่ฮู้โต - ไข่แดง
06. นิทานบานบุรี - ไนท์ คนบ้านนา
07. แฮงหย่าวแฮงม่วน - ไนท์ คนบ้านนา
08. สาวเมืองร้อยเกิน - เปรม
09. หลายเบอร์หรือหลายใจ - เปรม
10. หนี้เงินล้าน - ชัย ศิริชัย
11. ทางออกคือบอกลา - ชัย ศิริชัย


สำรอง/MIrror

1 ความคิดเห็น :

  1. รวมศิลปิน - ลำซิ่งซูเปอร์แซบ ชุด 2
    http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1047248

    ตอบลบ