chat

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[ไทยลูกทุ่ง][Full Album][MP3] ธานินทร์ อินทรเทพ 15 ชุด เอาเพลงรักเก่าๆมาให้สะสมกัน [one2up]


01.ธานินทร์ อินทรเทพ - ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
02.ธานินทร์ อินทรเทพ - คาวหัวใจ
03.ธานินทร์ อินทรเทพ - ทำบุญด้วยอะไร
04.ธานินทร์ อินทรเทพ - ฝากเพลงถึงเธอ
05.ธานินทร์-รุ่งฤดี - จำพราก
06.ธานินทร์ อินทรเทพ - ปั้นดินให้เป็นดาว
07.ธานินทร์ อินทรเทพ - ปริญญาชาวนา
08.ธานินทร์ อินทรเทพ - เจ้าหัวใจ
09.ธานินทร์ อินทรเทพ - หงษ์ทอง
10.ธานินทร์ อินทรเทพ - หนึ่งร่างสองใจ
11.ธานินทร์ อินทรเทพ - น้ำตาเทียน
12.ธานินทร์ อินทรเทพ - อ่านหัวใจ
13.ธานินทร์ อินทรเทพ - หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
14.ธานินทร์ อินทรเทพ - ใจร้างห่างใจ
15.ธานินทร์ อินทรเทพ - จากกันเพียงกาย

Download[one2up]3 ความคิดเห็น :