ถ่ายทอดสด

chat

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[เพลงบรรเลง(ตปท)][รวม][MP3] [Mp3]-รวมเพลงบรรเลง Guitar Acoustic & Romantic & Natural songsรวมเพลงบรรเลงเพราะๆ
- Guitar Acoustic Guitar Lai Thai Vol.1-2
- Guitar Romantic
- เพลงบรรเลง Natural songs 12 Album (Full)


Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2.flac 258.39 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 07 ลาวดวงเดือน.mp3 13.98 MB
Natural songs/Nature/Stream of Dreams/STREAM OF DREAMS - 01 - MORNING LIGHT.mp3 10.67 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 06 ลาวเสี่ยงเทียน.mp3 10.21 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 08 เทพทอง.mp3 10.17 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 02 แขกเชิญเจ้า.mp3 10.09 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Art Works/Untitled-1.jpg 10.00 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 01 แขกต่อยหม้อ.mp3 9.67 MB
Natural songs/Nature/Stream of Dreams/STREAM OF DREAMS - 02 - SHELTERED SHORE.mp3 9.21 MB
Natural songs/Nature/Stream of Dreams/STREAM OF DREAMS - 06 - AFTER THE RAIN.mp3 9.14 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 04 เขมรไล่ควาย.mp3 8.74 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 05 เขมรไทรโยก.mp3 8.13 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 01 - BOTH SIDES NOW.mp3 7.78 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 03 ต้นวรเชษฐ์.mp3 7.45 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 06 - HYMN OF THE CHILD ON AWAKENING.mp3 7.39 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 06 - SOUTHERN LIVE OAK.mp3 7.21 MB
Natural songs/Natural Concentration - 03 - FRESH AIR.mp3 7.20 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 01 - LULLABY-BRAHMS.mp3 7.17 MB
Natural songs/Natural Concentration - 08 - RESOLVE.mp3 7.06 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 04 - SPARKLING SKY.mp3 7.05 MB
Natural songs/Nature/Stream of Dreams/STREAM OF DREAMS - 05 - QUIET LONGING.mp3 7.02 MB
Natural songs/Natural Concentration - 05 - INNER MUSINGS.mp3 6.97 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 01 - WALK SOFTLY.mp3 6.94 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 06 - NORTHWEST PASSAGE.mp3 6.81 MB
Natural songs/Natural Concentration - 02 - AWAKENED SPIRIT.mp3 6.81 MB
Natural songs/Natural Concentration - 06 - UNSPOILED BEAUTY.mp3 6.76 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 04 - BARRENLANDS.mp3 6.73 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 09 - ANCIENT AIR.mp3 6.72 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Art Works/Untitled-3.jpg 6.69 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 01 - UP UNDERHILL LANE.mp3 6.67 MB
Natural songs/Natural Concentration - 01 - SUNSHOWERS.mp3 6.63 MB
Natural songs/Nature/Stream of Dreams/STREAM OF DREAMS - 07 - STREAMING.mp3 6.49 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 10 - VINCENT.mp3 6.48 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 07 - DESERT SUNRISE.mp3 6.47 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 07 - MIGRATION.mp3 6.46 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 07 - IN THE SHADE.mp3 6.45 MB
Natural songs/Natural Concentration - 04 - EFFORTLESS.mp3 6.38 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 05 - BIRTH OF AN ICEBERG.mp3 6.33 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 02 - ICE FLOES.mp3 6.32 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 03 - SOUTHERN SYMPHONY.mp3 6.25 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 07 - EMERALD FOREST.mp3 6.25 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 06 - SPIRIT OF GOD-ABIDE WITH ME.mp3 6.24 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 10 - EVENSONG.mp3 6.22 MB
Natural songs/Natural Concentration - 07 - PANORAMA.mp3 6.20 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.1/Guitar Lai Thai 1/กีตาร์ลายไทย 1 - 09 ค้างคาวกินกล้วย.mp3 6.20 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 03 - NORTHBOUND.mp3 6.17 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 01 - DAWNING.mp3 6.12 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 05 - MENUET-RAVEL.mp3 6.11 MB
Natural songs/Nature/Stream of Dreams/STREAM OF DREAMS - 03 - POOL OF MIRRORS.mp3 6.08 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 05 - LONGER.mp3 6.04 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 03 - WINDING PATH.mp3 6.03 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 02 - REVITALISE.mp3 6.01 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 05 - FOREVER GREEN.mp3 6.00 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 08 - TIMELESS.mp3 5.99 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 09 - WOMEN OF IRELAND.mp3 5.95 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 01 - NESTING.mp3 5.92 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 07 - ROCK-A-BYE BABY=TRADITIONAL.mp3 5.89 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 07 - LONGING.mp3 5.87 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 01 - VOICES OF PEACE.mp3 5.87 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 04 - COASTAL HORIZONS.mp3 5.82 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 07 - WANDERING PIPER.mp3 5.80 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 02 - CANYON LEGACY.mp3 5.75 MB
Natural songs/Nature/Stream of Dreams/STREAM OF DREAMS - 04 - THE REPOSE.mp3 5.75 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 03 - STILLNESS OF DAWN.mp3 5.74 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 08 - PACIFIC INLET.mp3 5.73 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 08 - SLEEP, LITTLE SARAH-MAXWELL....mp3 5.71 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 01 - MORNING DELIGHT.mp3 5.70 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 02 - NORTHERN MIST.mp3 5.68 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 01 - NEW ENGLAND SPRING.mp3 5.56 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 10 - BRIDGET CRUISE, THIRD AIR.mp3 5.54 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/07 - I LL BE THERE.mp3 5.53 MB
Natural songs/Nature/Arctic Echoes/ARCTIC ECHOES - 08 - ARCTIC CHILL.mp3 5.53 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 04 - A SENSE OF WONDER.mp3 5.51 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/04 - PLEASE FORGIVE ME.mp3 5.48 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 07 - GLACIAL WATERS.mp3 5.48 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 02 - SWAYING PALMS.mp3 5.45 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 06 - DAWN IN THE VALLEY.mp3 5.40 MB
Natural songs/Nature/Whispering Woods/WHISPERING WOODS - 08 - FORK IN THE RIVER.mp3 5.40 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 06 - THE WIND DANCES.mp3 5.39 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 06 - BOUNDLESS BEAUTY.mp3 5.35 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 03 - THE TALL SUNRISE.mp3 5.35 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 09 - TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR.mp3 5.30 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 08 - HIDDEN GARDEN.mp3 5.29 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 06 - ABOVE THE TREELING.mp3 5.29 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 05 - PINE FOREST REPOSE.mp3 5.27 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 04 - CANYON SOLITUDE.mp3 5.26 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 06 - MY LOVE.mp3 5.19 MB
Natural songs/Nature/in the midst of angels/IN THE MIDST OF ANGELS - 05 - ENCHANTED SEASHORE.mp3 5.18 MB
Natural songs/Nature/Songbirds at Sunrise/SONGBIRDS AT SUNRISE - 05 - PRAIRIE GLORY.mp3 5.15 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 02 - THE LIGHT OF DAY.mp3 5.15 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 02 - DAWN IN THE FOOTHILLS.mp3 5.12 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 01 - THE APPROACH.mp3 5.10 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 04 - KILLING ME SOFTLY.mp3 5.06 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 08 - AT REST IN THE LEE.mp3 5.05 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 03 - TO A WILD ROSE-MACDOWELL.mp3 5.01 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/08 - WHITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS.mp3 4.95 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 06 - WILD GEESE.mp3 4.91 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 09 - FLOW GENTLY, SWEET AFTON.mp3 4.88 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/04 - WIND OF CHANGE.mp3 4.87 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/02 - EVERYTHING I DO (I DO IT FOR YOU).mp3 4.87 MB
Natural songs/Nature/Mountain sunrise peaceful Pan Flutes/MOUNTAIN SUNRISE - 09 - RUNNING DOWN TO HOME.mp3 4.86 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 08 - FOREST SOJOURN.mp3 4.85 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 02 - EVERGREEN.mp3 4.84 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/07 - THIS USED TO BE MY PLAYGROUND.mp3 4.81 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 06 - CARIBBEAN DREAM.mp3 4.81 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 03 - HAVE I TOLD YOU LATELY.mp3 4.78 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 07 - ISLAND ROMANCE.mp3 4.78 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 05 - TARN OF TRALEE.mp3 4.76 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 04 - LENTO FROM SONATA .mp3 4.75 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 04 - ANGEL OF THE SUN.mp3 4.74 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 02 - FEAST AT TINTERN.mp3 4.72 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 09 - TROPICAL NIGHTS.mp3 4.69 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 08 - YOU VE GOT A FRIEND.mp3 4.68 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 07 - SONGBIRD.mp3 4.63 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 05 - SUNSHOWER.mp3 4.62 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 03 - NATURE WALK.mp3 4.61 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 04 - BRETON CHILDREN S SONG.mp3 4.60 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 03 - BARBARA ALLEN.mp3 4.58 MB
Natural songs/Nature/Lullabies & Butterflies/LULLABIES & BUTTERFLIES - 02 - HUSH LITTLE BABY-TRADITIONAL.mp3 4.52 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/06 - SOMETIMES WHEN WE TOUCH.mp3 4.46 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 02 - BE STILL, MY SOUL.mp3 4.46 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/10 - RELEASE ME.mp3 4.45 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 08 - THE BLACK ROSE.mp3 4.42 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/04 - THE GREATEST LOVE OF ALL.mp3 4.41 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/05 - THE GREATEST LOVE OF ALL.mp3 4.40 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/08 - ALL FOR LOVE.mp3 4.39 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 11 - NEARER MY GOD TO THEE.mp3 4.35 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 05 - THE LORD S MY SHEPHERD.mp3 4.18 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/06 - TEMPLE OF THE KING.mp3 4.18 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/08 - VOICES THAT CARE.mp3 4.17 MB
Natural songs/Nature/Celtic Awakening/CELTIC AWAKENING - 05 - CAROLAN S RAMBLE TO CASHEL.mp3 4.16 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 03 - MOUNTAIN OF WOMEN.mp3 4.15 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/10 - FROM THE DISTANT.mp3 4.10 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/14 - POWER OF LOVE.mp3 4.07 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/12 - IT S PROBABLY ME.mp3 4.06 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 07 - FOR THE BEAUTY OF THE EARTH.mp3 4.02 MB
Natural songs/Nature/Caribbean Dream/CARIBBEAN DREAM - 10 - STILLNESS OF DAWN.mp3 4.01 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/01 - WONDERFUL TONIGHT.mp3 3.99 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/05 - NOTHING S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU.mp3 3.99 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 09 - BE THOU MY VISION.mp3 3.98 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/02 - NOTHING S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU.mp3 3.97 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 10 - THIS IS MY FATHER S WORLD.mp3 3.96 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/10 - GLORY OF LOVE.mp3 3.95 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/13 - ALWAYS.mp3 3.93 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/12 - HERO.mp3 3.92 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/10 - LONELY DON T LEAVE ME ALONE.mp3 3.92 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/06 - ALWAYS.mp3 3.90 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/08 - LONELY DON T LEAVE ME ALONE.mp3 3.90 MB
Natural songs/Nature/Heart of Summer/HEART OF SUMMER - 09 - IF.mp3 3.89 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/02 - THE ONE YOU LOVE.mp3 3.87 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/03 - TEARS IN THE HEAVEN.mp3 3.83 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/04 - (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU.mp3 3.80 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/17 - I CAN T WAIT FOREVER.mp3 3.76 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/08 - CASABLANCA.mp3 3.76 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/12 - CASABLANCA.mp3 3.74 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/02 - CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT.mp3 3.72 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/03 - THE ONE YOU LOVE.mp3 3.70 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/07 - WILL YOU STILL LOVE ME.mp3 3.68 MB
Natural songs/Nature/Emerald Forest a Celtic Sanctuary/EMERALD FOREST - 04 - BONNY PORTMORE.mp3 3.68 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/09 - ST.ELMO S FIRE.mp3 3.68 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/10 - DANNY BOY.mp3 3.66 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/14 - SOMEWHERE IN MY MEMORY.mp3 3.66 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/05 - THEME FROM _DYING YOUNG_.mp3 3.63 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/15 - SPANISH EYE.mp3 3.59 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/01 - HAVE I TOLD YOU LATELY.mp3 3.58 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 08 - JOYFUL, JOY FUL WE ADORE THEE.mp3 3.57 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/15 - EVERY WOMAN IN THE WORLD.mp3 3.57 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/01 - LOVE IS ALL AROUND.mp3 3.56 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/06 - SILHOUETTE.mp3 3.54 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 04 - ROCK OF AGES.mp3 3.51 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/12 - DANIEL.mp3 3.50 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/02 - UNFORGETTABLE.mp3 3.47 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/11 - MMM MMM MMM MMM.mp3 3.46 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/11 - AGAIN.mp3 3.46 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/04 - ARTHUR S THEME.mp3 3.44 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/03 - MORE THAN WORD CAN SAY.mp3 3.43 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/06 - ARTHUR S THEME.mp3 3.43 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/13 - SAVE THE BEST FOR LAST.mp3 3.40 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/06 - KISS.mp3 3.39 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 03 - IN THE GARDEN.mp3 3.38 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/01 - YESTERDAY ONCE MORE.mp3 3.38 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/10 - YOU WERE THERE.mp3 3.37 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/09 - FIXING A BROKEN HEART.mp3 3.35 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/07 - SLEEPING CHILD.mp3 3.34 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/02 - NOW AND FOREVER.mp3 3.34 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/14 - LET IT BE.mp3 3.31 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/03 - SOMETIMES WHEN WE TOUCH.mp3 3.30 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/01 - SOMETIME WHEN WE TOUCH.mp3 3.29 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/09 - OVER THE RAINBOW.mp3 3.29 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/10 - OVER THE RAINBOW.mp3 3.28 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/16 - ALL OUT OF LOVE.mp3 3.15 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/12 - SOMEWHERE IN THE (THEME).mp3 3.13 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/04 - TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE.mp3 3.09 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/09 - I LL NEVER BEEN TO ME.mp3 3.06 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Art Works/Untitled-4.jpg 3.04 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/13 - MARIA ELENA.mp3 2.99 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/05 - SOLDIER OF FORTUNE.mp3 2.94 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/07 - 500 MILES.mp3 2.93 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/08 - I DON T LIKE TO SLEEP ALONE.mp3 2.91 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/06 - SUKIYAKI.mp3 2.91 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/03 - BEAUTIFUL GIRL.mp3 2.90 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/04 - TELL LAURA I LOVE HER.mp3 2.86 MB
Guitar Romantic/07 - Romantic Acoustic Guitar/14 - SUKIYAKI.mp3 2.86 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/13 - EVERGREEN.mp3 2.84 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/13 - MOON RIVER.mp3 2.84 MB
Guitar Romantic/01 - Romantic Guitar Vol.1/11 - DON T WANNA LOSE YOU.mp3 2.82 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/11 - YOU LIGHT UP MY LIFE.mp3 2.77 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/09 - YOU LIGHT UP MY LIFE.mp3 2.76 MB
Natural songs/Nature/Nature s Glory/NATURE S GLORY - 01 - AMAZING GRACE.mp3 2.73 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/05 - GINNY COME LATELY.mp3 2.66 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/11 - LEAVING ON A JET PLANE.mp3 2.61 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/14 - BABY ELEPHANT WALK.mp3 2.58 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/01 - GOODBYE ENGLAND S ROSE (CANDLE IN THE WIND).mp3 2.56 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/08 - SEALED WITH A KISS.mp3 2.45 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/01 - SMOKE GETS IN YOUR EYES.mp3 2.43 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/16 - LOVE IS BLUE.mp3 2.42 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/05 - CALIFORNIA DREAMIN .mp3 2.41 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/12 - YOU ARE THE LOVE OF MY LIFE.mp3 2.37 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/03 - MORE THAN I CAN SAY.mp3 2.37 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/11 - YOU ARE THE LOVE OF MY LIFE.mp3 2.36 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/12 - A TIME FOR US.mp3 2.35 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/02 - SAYONARA.mp3 2.31 MB
Guitar Romantic/03 - Romantic Guitar Vol.3/09 - CRAZY LITTLE THINGS CALLED LOVE.mp3 2.29 MB
Guitar Romantic/05 - Instrumental Guitar Electric/09 - THE END OF THE WORLD.mp3 2.26 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/03 - WHAT A WONDERFUL WORLD.mp3 2.13 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/05 - YOU MEAN EVERYTHING TO ME.mp3 2.07 MB
Guitar Romantic/02 - Romantic Guitar Vol.2/11 - PEALY SHEEL.mp3 2.01 MB
Guitar Romantic/06 - Love Instrumental Guitar vs. Piano/07 - ONLY YOU.mp3 1.84 MB
Guitar Romantic/04 - Instrumental Guitar Classical/07 - ONLY YOU.mp3 1.83 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Art Works/Untitled-2.jpg 1.19 MB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2.log 4.91 KB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2 {Tracklist}.txt 2.12 KB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2 (Thai).cue 1.71 KB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2 (Eng).cue 1.67 KB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/YES ! We Speak Lossless @ ThailandTorrent.txt 0.26 KB
Guitar Acoustic/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2/Bangkok Guitar Society - Guitar Lai Thai Vol.2.md5 0.19 KB

1 ความคิดเห็น :