chat

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Cocktail - The Lords of Misery (2014)

 
01. คุกเข่า [0:04:21.63]
02. น้ำตาสุดท้าย [0:04:43.53]
03. โปรดเถิดรัก [0:05:21.72]
04. พันธนาการ [0:05:04.40]
05. คู่ชีวิต [0:05:37.18]
06. เธอ [0:04:23.29]
07. ริษยา [0:05:05.10]
08. ฟ้าสูงแค่ไหน [0:03:52.42]
09. Heartless [0:04:00.35]
10. ความเข้าใจ [0:04:49.29]

** ห้ามนำไปผลิตเพื่อจัดจำหน่าย  ห้ามนำไปผลิตเพื่อจัดจำหน่าย  ห้ามนำไปผลิตเพื่อจัดจำหน่าย **ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น