chat

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[MP3] รวมเพลงเก่าๆ ต้อม เรนโบว์ชุด1- 18 [One2up]รายชื่อเพลง

เรนโบว์\01 - เรนโบว์ - ช้ำเพื่อรัก Vol.1

เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 01 ลาจากเธอ.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 02 ช้ำเพื่อรัก.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 03 ทาสทรมาน.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 04 สองรัก.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 05 ฝากดวงใจ.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 06 พรากรัก.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 07 หยุดสงคราม.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 08 นกสัญญา.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 09 ขาดเธอไม่ขาดใจ.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 10 หนึ่งในใจ.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 11 ทะเลเหงา.mp3
เรนโบว์ (ช้ำเพื่อรัก) - 12 ทุกข์.mp3


เรนโบว์\02 - เรนโบว์ - ความในใจ Vol.2

เรนโบว์ (ความในใจ) - 01 ความในใจ.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 02 อย่าหวั่นใจ.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 03 ละครเศร้า.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 04 ไม่มีเธอ.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 05 เมืองวัยรุ่น.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 06 แด่..ความใฝ่ฝัน.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 07 ภัยสงคราม.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 08 เลิกง้อ (พอกันที).mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 09 ใจหนุ่ม ใจสาว.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 10 พี่รักวสันต์.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 11 เฝ้ารอ.mp3
เรนโบว์ (ความในใจ) - 12 ผ่านไปแล้ว.mp3


เรนโบว์\03 - เรนโบว์ - ด้วยดวงใจ Vol.3

เรนโบว์ (ด้วยดวงใจ) - 01 จ.ม.ฉบับสุดท้าย.mp3
เรนโบว์ (ด้วยดวงใจ) - 02 ตัดใจลา.mp3
เรนโบว์ (ด้วยดวงใจ) - 03 คนละเส้นทาง.mp3
เรนโบว์ (ด้วยดวงใจ) - 04 ช้ำนักรักเธอ.mp3
เรนโบว์ (ด้วยดวงใจ) - 05 ความทรงจำ.mp3
เรนโบว์ (ด้วยดวงใจ) - 06 ด้วยดวงใจ.mp3
เรนโบว์ (ด้วยดวงใจ) - 07 จงรู้ไว้.mp3


เรนโบว์\04 - เรนโบว์ - ด้วยแรงรัก Vol.4

เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 01 อยากให้เป็นเช่นวันก่อน.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 02 ด้วยแรงรัก.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 03 แรกรัก.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 04 วันสุดท้าย.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 05 คิดสักนิด.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 06 รักต้องสู้.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 07 เออ..ก็ใช่.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 08 หวั่นรักลวง.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 09 ในฝัน.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 10 ระทมรัก.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 11 สกาวเดือน.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 12 กำลังใจ.mp3
เรนโบว์ (ด้วยแรงรัก) - 13 อย่างไรก็รัก.mp3


เรนโบว์\05 - เรนโบว์ - รอบใหม่ Vol.5

เรนโบว์ (รอบใหม่) - 01 หมดรอบ.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 02 โทรศัพท์รัก.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 03 อยากให้รู้ใจ.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 04 รักหนอรัก.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 05 อย่าหนีรัก.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 06 หมดรอบ (ดนตรี).mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 07 ทำไมไม่เชื่อ (น่าแค้นนัก).mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 08 หัวใจสีขาว.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 09 ฉันไม่ว่า.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 10 ขอแค่คิดถึง.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 11 ไม่แปลกอะไร.mp3
เรนโบว์ (รอบใหม่) - 12 โทรศัพท์รัก (ดนตรี).mp3


เรนโบว์\06 - เรนโบว์ - เมื่อความรักเดินทาง Vol.6

เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 01 ทั้งชีวิต.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 02 เสียดาย.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 03 ไม่พูดไม่จา.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 04 คนสุดท้าย.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 05 เขาให้มาบอก.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 06 เก็บใจไว้ดู.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 07 ใจติดเชื้อ.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 08 เกลียดฉันดีกว่า.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 09 อย่าเป็นเหมือนฉัน.mp3
เรนโบว์ (เมื่อความรักเดินทาง) - 10 กิ๊กก๊อก.mp3


เรนโบว์\07 - เรนโบว์ - ลัดฟ้ามากับรุ้ง Vol.7

เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 01 เท่านั้นก็พอ.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 02 รุ้ง.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 03 หัวใจไม่จน.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 04 พลิกล็อก.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 05 ใจถึงกัน.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 06 ขมิ้นกับปูน.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 07 ใจแผ่วๆ.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 08 เพื่อน.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 09 มือวางอันดับ 1.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 10 เว้นไว้สักคน.mp3
เรนโบว์ (ลัดฟ้ามากับรุ้ง) - 11 คนแปลกหน้า.mp3


เรนโบว์\08 - เรนโบว์ - เฉพาะกิจ ระคน-ละคร

เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 01 กนกลายโบตั๋น.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 02 มณีร้าว.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 03 บัวแล้งน้ำ.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 04 พิษสวาท.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 05 เหตุเกิดที่ สน.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 06 กนกลายโบตั๋น (ดนตรี).mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 07 ชีวิตใหม่ (หงษ์ทอง).mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 08 ดวงตาสวรรค์.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 09 ขมิ้นกับปูน.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 10 คู่กรรม.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 11 ปีศาจแสนกล.mp3
เรนโบว์ (เฉพาะกิจ) - 12 พิษสวาท (ดนตรี).mp3


เรนโบว์\09 - เรนโบว์ - 'นัส

เรนโบว์ (นัส) - 01 บัวน้อยคอยรัก.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 02 ทาสรัก.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 03 ลมสวาท.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 04 ลาก่อนความรัก.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 05 ไก่ฟ้า.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 06 เกิดมาพึ่งกัน.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 07 นิราศนุช.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 08 คนธรรม์รำพึง.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 09 ภาพดวงใจ.mp3
เรนโบว์ (นัส) - 10 สวรรค์ในเรือเพลง.mp3


เรนโบว์\10 - เรนโบว์ - คอรัส-หัวใจสลาย

เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 01 สิ่งสุดท้าย.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 02 ไฟสุมทรวง.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 03 คอยวันจะได้เจอ.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 04 แผลหัวใจ.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 05 อยากลืมกลับจำ.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 06 ยากจะหักใจลืม.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 07 หัวใจสลาย.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 08 ลมรัก.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 09 ฝันสลาย.mp3
เรนโบว์ (คอรัส หัวใจสลาย) - 10 เช็ดน้ำตากับอกฉัน.mp3


เรนโบว์\11 - เรนโบว์ - ความสุขนับแสน

เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 01 ยังหวัง.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 02 เท่านั้นก็พอ.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 03 อยากให้รู้ใจ.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 04 ใจเดียว.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 05 เลิกง้อ (พอกันที).mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 06 แรงใจ.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 07 ความในใจ.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 08 รุ้ง.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 09 ขอแค่คิดถึง.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 10 อย่าหวั่นใจ.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 11 จม.ฉบับสุดท้าย.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 12 ลาจากเธอ.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 13 เออ..ก็ใช่.mp3
เรนโบว์ (ความสุขนับแสน) - 14 อยากให้เป็นเช่นวันก่อน.mp3


เรนโบว์\12 - เรนโบว์ - เพื่อนคนเก่า

เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 01 ยังหวัง.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 02 แล้วเธอคงรู้.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 03 ซ้ำรอย.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 04 นายยอดชาย.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 05 ชดใช้.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 06 เพื่อนคนเก่า.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 07 แรงใจ.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 08 เห็นเป็นยังไง.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 09 เลือนลาง.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 10 คนนี้..ใช่เลย.mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 11 แรงใจ (ดนตรี).mp3
เรนโบว์ (เพื่อนคนเก่า) - 12 ยังหวัง (ดนตรี).mp3


เรนโบว์\13 - เรนโบว์ - รวมฮิต 2

เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 01 น้ำเซาะทราย.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 02 อยากให้รู้ใจ.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 03 ขอแค่คิดถึง.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 04 ยังหวัง.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 05 ขมิ้นกับปูน.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 06 แรงใจ.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 07 บัวแล้งน้ำ.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 08 ทั้งชีวิต.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 09 เท่านั้นก็พอ.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 10 รักหนอรัก.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 11 พิษสวาท.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 12 กนกลายโบตั๋น.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 13 รุ้ง.mp3
เรนโบว์ (รวมฮิต2) - 14 มณีร้าว.mp3


เรนโบว์\14 - เรนโบว์ - ความทรงจำ 1

เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 01 ความในใจ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 02 จ.ม.ฉบับสุดท้าย.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 03 ขอรักอีกครั้ง.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 04 รักฉันสักนิด.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 05 ด้วยดวงใจ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 06 อย่าหวั่นใจ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 07 ลาจากเธอ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 08 ตัดใจลา.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 09 ละครเศร้า.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 10 รอคอย.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 11 ช้ำเพื่อรัก.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 12 เลิกง้อ (พอกันที).mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 13 คนละเส้นทาง.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ1) - 14 นกสัญญา.mp3


เรนโบว์\15 - เรนโบว์ - ความทรงจำ 2

เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 01 ใจเดียว.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 02 อยากให้รู้ใจ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 03 เออ..ก็ใช่.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 04 ขาดเธอไม่ขาดใจ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 05 วันสุดท้าย.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 06 ช้ำนักรักเธอ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 07 หากรู้มาก่อน.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 08 ขอแค่คิดถึง.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 09 อยากให้เป็นเช่นวันก่อน.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 10 ระทมรัก.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 11 ความทรงจำ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 12 ไม่มีเธอ.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 13 จงรู้ไว้.mp3
เรนโบว์ (ความทรงจำ2) - 14 หากรู้มาก่อน (ดนตรี).mp3


เรนโบว์\16 - เรนโบว์ - พิเศษข้ามเวลา 1

เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 01 ยากยิ่งนัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 02 พบรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 03 รักในซีเมเจอร์.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 04 เขิน.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 05 ดั่งเม็ดทราย.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 06 รักครั้งแรก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 07 ลมหายใจของความคิดถึง.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 08 ใจรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 09 รักฉันเถิดที่รัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา1) - 10 เหมันต์ผ่านฟันไป.mp3


เรนโบว์\17 - เรนโบว์ - พิเศษข้ามเวลา 2

เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 01 รักฉันนั้นเพื่อเธอ.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 02 เจ็บเพราะใคร.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 03 สัญญาใจ.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 04 ให้.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 05 รักเพียงเธอ.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 06 รักต้องตอบด้วยรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 07 บทเรียนรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 08 เสียแรงรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 09 คนข้างเคียง.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา2) - 10 ที่เก่าเวลาเดิม.mp3


เรนโบว์\18 - เรนโบว์ - พิเศษข้ามเวลา 3

เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 01 วันวานยังหวานอยู่.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 02 อธิษฐานรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 03 แสนรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 04 สำเนียงรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 05 หากจะรัก.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 06 คอยเธอคืนมา.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 07 อายฟ้าดิน.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 08 งานวัด.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 09 รักไม่เป็น.mp3
เรนโบว์ (พิเศษข้ามเวลา3) - 10 สิ่งแรกและสิ่งสุดท้าย.mp3Download [One2up.com]

สำรอง แนะนำลิงค์บน


4 ความคิดเห็น :

  1. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2557 07:54

    part 2 โหลดไม่ได้ครับ ช่วยแก้ไข้ด้วยครับ ขอบคุณมาก

    ตอบลบ
  2. part2โหลดไม่ได้ครับ ช้วยหน่อยครับ

    ตอบลบ